Tuesday 1 August 2017

Ageing Well in Ceredigion Newsletter Issue 3Ageing Well in Ceredigion Newsletter – Issue 3 Summer 2017

Please find below the link to third edition of ‘Ageing Well in Ceredigion’ Newsletter.

As well as being available online, copies have also been distributed to the libraries, doctors surgeries and leisure centres in the County.

Cylchlythyr Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion – Rhifyn 3 Haf 2017

Gweler oddi tano y linc i’r trydydd Rhifyn o’r cylchlythyr Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion.


Yn ogystal â chael copi ar-lein mae copїau ar gael yn llyfrgelloedd, meddygfeydd a chanolfannau hamdden y Sir.

No comments:

Post a Comment