Friday 25 November 2016


Estynnir gwahoddiad cynnes i chi i Gynweliad o’r arddangosfa hon
You are warmly invited to the Private View of

A Quiet Sincerity: John Elwyn (1916–1997)

Arddangosfa Canmlwyddiant | Centenary Exhibition

5pm – 6.30pm
Dydd Mawrth 29 Tachwedd | Tuesday 29 November
Oriel yr Ysgol Gelf | School of Art Gallery

Open: 28 November–17 February, 10am–5pm, Monday–Friday
Ar agor: 28 Tachwedd–17 Chwefror, 10am–5pm, Dydd Llun–Dydd Gwener

Prifysgol Aberystywth Ysgol Gelf | Aberystwyth University School of Art
Buarth Mawr, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY23 1NG 

No comments:

Post a Comment